Чига

Риба чига е от семейството на естерови риби. Типично за тези риби е миграционният им стил. По нашите води се срещат два рода с 6 вида. Сред вида на им, освен чига, са познати още: руска естера; шип; пъструга; моруна; немска естера. От тях с най-големи размери са екземпляри на Huso huso моруна и достигат между 4 и 6 метра.

От всички видове естерови риби, чигата е с най-малкият размер. В България обитава река Дунав и обича сладководни води с чакълести и каменисти дъна. По света е разпространена в Каспийско море, Черно море, Азовско море, в големи реки към Северен Ледовит океан.

Размери на чига са между 70 и 125 см, а теглото е 8 до 16 кг. Чигата има вретеновидно тяло с пет броя костни плочки, от които две странични, две коремни и една гръбна. Устата се намира в най-ниската част на главата. На тях има разклонени мустачки. За опашния плавник е типична не съръзмеримостта. Цвета на чигата е кафяв, тъмносив, а корема жълт преливащ в бяло или бледочервен.

За прехрана на чигата са подходящи мекотели, червеи, ларви. Поради намаляване на числеността й все по-рядко се хваща на дънна въдица.

В България, Румъния и Унгария тя се смята за застрашен вид и е под опека. Съществуват налични данни за отминали години, в които чига е улавяна в Искър, Янтра и други райони и води на страната.

Чигата зимува в ями по дъната на водоемите, мигрира по теченията за размножителния период. Полова зрялост мъжките екземпляри достигат към 3-та или 6-та година, а женските 2-ра или 5-та. Чигата хвърля хайвера на дъно от чакъл и при бързи течения, където температура на водата достига 12–17 °C. Новородените малки се хранят с яйца от насекоми и микроорганизми, а по-късно и с насекоми.

Продължителността й на живот достига 22-24 години.

Месото на чигата е изключително и вкусно и се смята за деликатес, а черния хайвер е скъпо удоволствие.