Черноморския сафрид

Риба черноморски сафрид е характерна със сребристи или тъмнозелени краски на гърба. По него няма люспи, а в страните има едри такива. Главата й е голяма, а устата силна и с множество дребни зъби. На размери сафрида достига 100 грама и 20 см. В много редки случаи могат да се срещнат екземпляри от един килограм.

Пасажна риба е и се среща на големи стада. Дребните видове се хранят главно със зоопланктон, а едрите парчета с цаца и хамсийки.

Улова на черноморски сафрид е съсредоточен в широк аспект. На чепеларе сафрид се лови през август и до октомври. Телескопа е с размер от 4 до 6 метра. Макарата е от среден клас, куките са с №9 и №13, на цвят ситни и със светли перца, а броя им достига 8–10, като тежест се слага на края на разстояния от 1,2 до1,5 метра, за поводи размери 0,10 до 0,15 са подходящи.

Риболов на сафрида се прави от брега. Техниката трябва да е лека и приятна. За замятането силния удар и навътре е добър. Когато чепеларето потъне се задържа бигелът и се затваря. Следва подръпване на пръта. Щом сафрида клъвне се усеща веднага, поради рязката му реакция. Рибата е плашлива, затова ако една клъвне трябва да се действа бързо, че да не подплаши останалите от стадото.

На леко сафрид се хваща с телескоп и по-здраво влакно. За плувката е разрешена и такава с голямо перо. За номерация на куки, тези от №9 и №14 са идеални. За стръв на сафрид се използва морски червеи, торен червеи и скарида. За стръв от риба или миди се ползват рядко. При засичане трябва да се внимава, защото устната кухина на рибата е крехка.

Сафрида има меко и крехко месо. Смята се за деликатес и се приготвя превъзходно запечен ан фурна, подхожда много за мезе с чаша памидово червено вино.