Стронгил

Семейството на попчетата се характеризира главно с двадесет и два вида, познати по нашите води. Сред тях са най-популярни и ловени са четирите типа попчета – черно попче, лихнуса, тревното попче, стронгила.

Конкретно ще разгледаме Стронгил. Той се откроява сред останалите видове с тъмни петна по задната част на гръбната перка. На размери достига между 20 и 25 см и тежи до 200 гр.

Обитава топлите крайбрежия, като слиза на 20 метра дълбочина, а през студените месеци и на по-дълбоко. По нашите водоеми се наблюдава изключително в долните течения на Велека, Ропотамо и Камчя и някои езера. Харесва дъна с каменисти или пясъчни покрития. Средната продължителност на живот на Стронгил е 5 години, а след втората достига полова зрялост. Хайвера си хвърля през април месец.

Прехраната на Стронгил се състои от червеи, раци и мекотели.

Риболова на това попче е същия, както при останалите от рода. Лови се на дъно, за стръв се ползват миди, скариди, парчета месо, цаца, рапани и други. Охлювите и торните червеи са идеална примамка, както с тях могат да се хванат до 20 рибки, без да се сменя стръвта. За стръв от рапан и калмар важи същата стабилност в куката и улова на Стронгил. Монтаж на такъма от две куки се прави с олово, Размерите на куките са между № 4 – 1/0. За влакно се ползва от 0.30 нагоре. Дебелината му позволява опъната линия през цялото време, дори избягване на оплитане при въртенето на попчето, докато се е захванало.

Като цяло улова на Стронгил не изисква нищо особено и по-различно от всеки друг на сладководна рибка.

Месото на Стронгил е вкусно, но и много костеливо. Добре препържена е идеално мезе.