Сиг

Сиг рибата произлиза от рода корегонусови и семейство пъстърви. Тя е изключителен привърженик на най-студените води и се характеризира с много издължено тяло. Формата му е сплескана в страни и не много широка. Притежава сребристи люспи, които лесно се отстраняват и мастна перка. По гърба е тъмна, а към корема изсветлява. Перките са сиви, прозрачни и в тъмен оттенък.

Сига има съразмерна глава, неголяма уста, със слаба захаапа. На размери достига до 60 см и тежи около 3 или 4 кг., но това е характерно за нашите водоеми. В тях обитава язовири „Душанци“ и „Искър“. За езерата на Азия и Северна Америка достига удивителните 10 кг.

Наред, с факта, че обича ледени води, риба Сиг търси дълбоки и чисти водоеми. В места с температура на водата надхвърлящи 20 градуса загива. По нашите водоеми се разпространява изкуствено.

Тази риба обича да плува бързо в големи водни пространства, като се движи на стада, като за търсене на храна излиза близо до повърхността, а през останалото време обитава и дъната. Избягва тинести места, но по дъна с каменисто и пясъчно покритие е чест обитател.

Сиг се храни с раци, дънни обитатели и планктон, рибите са за едрите екземпляри. Сматя се, че Сига изяжда собствен хайвер, но се храни и с чуждия.

За риболов на сиг е нужна въдица за дъно с размери от 3-4 м. Монтира среден размер макара с прозрачно влакно от 0.16-0.18 мм. За основно влакно размера е 0,2 мм. Утежняването става с елипсовидно олово от 10-15 г. Нужни са куки от №10 или 12, с дълго стъбло. За стръв се използва торен червей.