Сивен

Рибата Сивен произхожда от Америка. Днес по нашите водоеми се среща само изкуствено разселена. Характерна за нея е структурата на балканска пъстърва, притежава изящен вид и красива същност, дарена е с много краси преобразуващи се в едри шарки с тигров елемент, а основния цвят е масленозелен. Главата му е голяма, има здрави зъби и челюсти.

На гърба има червени перки, а в предната част е в бели и черни ивици.

Размерите, до които достига Сивен са 40 см в дължина и само 2 кг. Обитава ледени студени води, а по нашите водоеми се развъжда в езерата на Рила планина, “Белмекен” и “Широка поляна”.

В родината си Северна Америка, поради естествената си среда, Сивена достига 12 кг и над метър в дължина.

Във високопланински езера и водоеми, в реки с горни течения и на места с целогодишни студени температури на водата, както и места, където има наличие на балканската пъстърва, сивена намира най-добра среда. Крие се в каменисти, тихи укрития, покрай дъна. Иначе обича да плува на открито в големи пространства, където водата е със сравнително ниска температура и големи нива на кислород.

Като риба от семейството на пъстърви, Сивен се храни главно с животински организми като насекоми, раци, личинки, рибки, ларви. Живее на пасажи и така ловува. За улов е изключително предпазлива и само леко съмнение от нейна страна, може да прогони цялото стадо. Търси храната си сутрин рано или вечер, а в облачни дни и през деня, като набляга на дъната.

По отношение риболов на Сивен, има голямо сходство с този на балканска пъстърва. Тишината е най-добрата среда за улова на сивен. За най-удачен и сполучлив метод за риболов на сивен остава директен телескоп, тънки и здрави такъми. За стръв се избира червей, ручейник, малка рибка или насекоми. В реките Сивен се лови на плувка и на дъно с изкуствени примамки и шнур. Честа практика е използването на булдо от 1,5 до 2 м повод с кука. За по-дълга въдица, се избира влакно от 0.20 мм и широка шпула на макарата. С въртящи се блесни и косми от тройка улова на сивен е гарантиран.

Рибата има изключителни кулинарни качества, което я прави много желана за риболов.