Семейство попчета

Семейството на попчета, познати под латинското Gobiidae е вид костни риби. Към тях са познати 22 вида рибки, чиито характеристики са сходни само до известен момент.

Семейството на попчета има сраснали като вендузи, перки на корема, които помагат на рибите да се движат по дъното. Те са дънни риби с малка кръстова кост на главата. Имат големи усти, остри и дребни зъби.

Храната на попчетата е основно животинска. Попчетата са нощни риби, но улова им е по всяко време на денонощието, а също и по всяко време на годината.

Ето и най-популярните от семейство попчета видове:

Ихтиофауна (на лат.: Aphia minuta, достига дължина 4-5 см); Малко попче (от лат.: Pomatoschistus minutus); Ивичесто попче (от лат.: Gobius bucchichi); Дългоопашато попче; Мраморно попче (от лат.: Proterorhinus marmoratus), Тревно попче (на лат.: Zosterisessor ophiocephalus), Стронгил (на лат.: Neogobius melanostomus), Змиевидно попче (от лат.: Gobius cobitis), Лихнус (от лат.: Mesogobius Batrachocephalus); Сирман (на лат.: Neogobius syrman) и Ратан (на лат: Neogobius ratan).

Попчета „Periophthalmodon septemradiatus“ – са най-голямата група сред защитените риби в Черно море. Характерно за тях е удължено, люспесто или голо и закръглено тяло. По гърба има две перки, които са или слети или разделени. Коремните перки са във форма на фуния. Страничната линия липсва. Обитават слабо солени, морски или сладки води. По време на размножителния период сменят окраската си само мъжките представители. През пролетта и лятото хвърлят хайвера по камъни, по други предмети на дъното, дори по черупки на миди. Имат характерен жълт цвят. На дължина достига до 30 см и тежат 300 гр.

Сладководно попче

Обитава малки пещери и дупки по дъната. За улов на попчетата се използва влакно от 0.20 – 0.25 и размери 100 – 150 мм. За куки, подходящи са с номера 7 и 9. За пръчка се взема такава с дължина от един-два метра, обикновено от дърво и с диаметър 5-10 мм.

Широкоглавото попче

Широкоглаво попче достига размери от 25 см в дължина и до 100–150 грама тегло. Характерно за него е обезлюспената предна част и голяма глава заоблена. Живее и се храни по каменисти и чакълести дъна в крайморски езера.

Тревно попче

Обитава води с богата растителност, сладководните води. У нас е сред защитените видове, а по света обитава водите в Средиземно море, Мраморно море, Черно море и Азовско море.

Води дънен начин на живот. В нашите реки е засичан в езера около Варненско и Бургаско, река Ропотамо и Карагач.

На размери достига до 25 см и тежи до 200 грама. Прехранва се с малки рибки, раци, мекотели и дребни раци. Размножителна възраст достига на 2 години. За целта женските отлагат хайвера си в гнезда от водорасли. Средната продължителност на живот е към 5–6 години.

Сходни с тревното попче са видове като: Gobius bucchichi, G. Niger, G. cobitis и G. paganellus. Разликата между тях и тревното попче са в големия брой люспи по латералната линия и липса на люспи по бузи.

Като основни причини за изчезването на тревно попче са замърсяванията, в резултат на бързо разрастващата се инфраструктура по Черноморското крайбрежие. По отношение на опазване на вида му са взети мерки, като е вписан в Червена книга на Черно море (1999). Попчетата като цяло притежават нежно, вкусно и крехко месо.